Šilumos siurblių įrengimas, šilumos siurblių remontas, patalpų šildymas

Šilumos siurblių Ekologiškumas. Pigus šildymas

 Gamta pavojuje!

  Milijonus metų augalai mūsų planetoje  gamino deguonį, tuo pačiu iš oro išskyrinėjo anglies dvideginį CO2.  Iš jų, per daugelį metų, susiformavo tokie produktai kaip anglis, nafta, gamtinės dujos.

  Šiandien žmonės naudoja tą iškastinį kurą, kuris savo laiku susidarė iš pirmykštės augmenijos ir dabar degdamas išskiria CO2. Be to, kad atmosferoje didėja CO2 kiekis, dar vyksta ir kitas fenomenalus reiškinys: didėja metano dujų koncentracija atmosferoje. Visa tai keičia Žemės klimatą.

  Auganti CO2 bei metano dujų koncentracija, žymiai padidino natūralų garavimo procesą ir kelia grėsmę Žemės klimatui. Mokslininkai teigia, kad dėl šio reiškinio, vidutinė temperatūra žemėje, per ateinančius 100 metų turėtų padidėti nuo 1,5 iki 4,5oC. Dėl klimato šiltėjimo dažnėja ir stiprėja audros, didėja dykumų plotas,  kyla jūros vandens lygis.

 Ekologinė problema

  Šildymo sistemos, kurios naudoja iškastinį kurą - gamtines dujas, akmens anglį ar naftos perdirbimo produktus - į aplinką išmeta didelius kiekius kenksmingų medžiagų. Šios medžiagos yra rūgštaus lietaus atsiradimo priežastis, kuris naikina miškus ir kenkia mūsų sveikatai. Be to visų degimo procesų metu išsiskiria CO2. Vidutinio dydžio namo šildymo sistema, naudojanti skystą kurą, per metus į atmosferą išmeta apie 6 000 kg CO2, o naudojant gamtines dujas – apie 4 000 kg.

 Šilumos siurbliai dirba be jokių emisijų į aplinką

  Šilumos siurblys neišskiria nei CO2, nei kitų kokių nors kenksmingų medžiagų. Šiluminė energija šiuo atveju yra gaunama iš švarios ir saugios saulės energijos. Katilinė kur yra įrengtas šilumos siurblys yra tokia švari, kad čia Jūs drąsiai galite laikyti baltus savo drabužius. Tai pat laisvai galite susitvarkyti ir namo aplinką, kadangi Jums netrukdys jokios žalingos bei kenksmingos medžiagos sklindančios iš Jūsų namo kamino, nes jo paprasčiausiai nėra! Savo sode Jūs galėsite kvėpuoti saugiai ir ramiai. Jūsų kaimynai Jums padėkos už tai, kad rūpinatės gamtos išsaugojimu.

  "Energy Save Nordic" savo sistemose naudoja tik ekologiškai švarų bei ozono sluoksniui neutralų darbo agentą. Ne prieš gamtą – bet su gamta !